แคตตาล็อกออนไลน์

  • กรดมะนาว,กรดซิตริก

    กรดมะนาว,กรดซิตริก (citric acid) ,monohydrate  98% C6H10O8 จำนวน/กก. 20,25,30,ถุง ใช้เพื่อปรับภาวะความเป็นกรดโดยใช้ปรับค่าพีเอชของอาหารให้เป็นอาหารปรับกรด(acidified food) การประมาณค่าphของกรดซิตริกที่ความเข้มข้นต่างๆเช่นละลายกรดซิตริกความเข้มข้น5%มีค่าพีเอชเท่ากับ1.87 ปรุงแต่งกลิ่นรสปรับให้อาหารมีรสเปรี้ยวใช้ในเครื่องปรุงรส เ...

    หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

    ราคา : ติดต่อผู้ขาย

    ต้องการสั่งซื้อ