แคตตาล็อกออนไลน์

  • กรดส้ม(อเมริกา)

    กรดส้ม(อเมริกา) ACETIC ACID, อะซิติกแอซิด  95% CH3COOH   จำนวน/กก. 20,25,30,   ถัง ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำส้มสายชู ใช้เป็นสารเคมีสำคัญในการทำปฏิกิริยาเคมีในกระบวนการผลิตสารอนุพันธ์ของกรดอะซิติก ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารเพื่อป้องกันการเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุทำให้อาหารบูดเน่า ใช้เพื่อปรับความเป็นกรด-ด่างขอ...

    หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

    ราคา : ติดต่อผู้ขาย

    ต้องการสั่งซื้อ