แคตตาล็อกออนไลน์

  • โซเดียมคลอไรด์ (เกลือ) 99% (แห้ง)

    โซเดียมคลอไรด์ (เกลือ) 99% (แห้ง)  NaCl จำนวน/ กก.  50 ถุง ใช้ในหมึกพิมพ์ผ้าในอุตสาหกรรมเท็กไทล์ ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสบู่และผงซักฟอก ใช้ในการละลายน้ำแข็งที่เกาะบนพื้นถนน ในแคนนาดาและสหรัฐอเมริกาในช่วงฤดูหนาวที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของน้ำแข็ง ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตคลอรีน พีวีซี และยาฆ่าแมลง ----------------------...

    หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

    ราคา : ติดต่อผู้ขาย

    ต้องการสั่งซื้อ